Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Uległy zmianie zasady organizacyjne rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych z przyczyn niezależnych od naszego gimnazjum.

Uczniowie wybierający szkoły w Łodzi rejestrują się samodzielnie w witrynie systemu: lodz.e-omikron.pl.

Rekrutacja do szkół spoza miasta Łodzi (ale z województwa łódzkiego) odbywa się w witrynie: lodzkie.edu.com.pl.

Pozostałe działania są podobne. Rekrutacja trwa od 22. maja. Podanie dostarcza się do szkoły pierwszego wyboru do 21. czerwca. Pozostałe informacje młodzież uzyska w szkole lub znajdzie w dokumentach harmonogramu.

Zgodnie z zarządzenie Kuratora Oświaty, uczeń ma prawo wybrać w sumie trzy szkoły w procesie rekrutacji.

Więcej szczegółów w naszej witrynie rekrutacyjnej >>>

 

Przesyłanie danych o osiągnięciach (dla wychowawców).

 

Wynik egzaminu gimnazjalnego (hasło u wychowawcy).

 

.Witryna logowania dla uczniów (kandydatów) dla szkół z miasta Łodzi

Harmonogram naboru do szkół w Łodzi

Ogólne informacje o naborze w Łodzi

 

Harmonogram naboru dla szkół z województwa łózkiego (system firmy Vulcan)

vulcan

Witryna logowania dla uczniów (kandydatów) dla szkół z województwa łódzkiego (poza miastem Łódź) firmy Vulcan

 

Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - Informacja Łódzkiego Kuratora Oświaty

 

Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2017/18 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

 

Zarządzenie ŁKO nr 7/2017 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymieniane na świadectwie ukończenia gimnazjum

 

Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 2  ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas I branżowych szkół I stopnia określi Kurator Oświaty do dnia 15 kwietnia 2017 r.