Zmiana zasad opłaty za obiady

Informujemy, iż od  1 stycznia 2017r. opłaty za obiady przyjmowane będą wyłącznie na konto szkoły. Płatności prosimy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca. Odliczeń za nieobecność dziecka na obiedzie można dokonać po uzgodnieniu z intendentem. Zgłoszeń o nieobecności proszę dokonywać dzień wcześniej pod nr telefonu sekretariatu szkoły: 42 211 11 32.

Informacje o kwocie opłaty za dany miesiąc zamieszczane będą na stronie internetowej szkoły.

Nr konta do wpłat:
Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim:
04 8780 0007 0000 0345 1000 0002
“tytuł opłaty: imię i nazwisko dziecka. klasa, opłata za miesiąc ...”

Opłata za miesiąc styczeń wynosi: 38,50 zł ( 11 x 3,50 zł).