EU

„Dino Świat”

wycieczka dzieci biorących udział w projekcie „Nasze małe przedszkolaki”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2
im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim

Dnia 21.04.2017 dzieci z oddziałów przedszkolnych przy ul. Lutomierskiej 4, wzięły udział w wycieczce do muzeum dinozaurów „Dino Świat”. Mieliśmy możliwość cofnięcia się do przeszłości o 201 milionów lat. To było niesamowite doświadczenie dla każdego małego odkrywcy. Dzieci wcieliły się w postać archeologa i poznały wszystkie tajniki jego niebywale ciekawej pracy.

Po wyjątkowej emisji filmowej, na małych artystów czeka niezwykły kącik plastyczny, gdzie własnoręcznie wykonają swoją pamiątkę z odlewów gipsowych oraz gliny. Świetnie bawiliśmy się przy stołach kreatywnych. Zabawa polegała na malowaniu piaskiem na specjalnie podświetlanych stołach. Tworzyliśmy przeróżne kształty przy pomocy magicznego piasku. To była świetna zabawa!

EU

Wizyta Pań z Koła Gospodyń Wiejskich

w oddziałach przedszkolnych biorących udział w projekcie „Nasze małe przedszkolaki”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2
im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim

Tuż przed świętami gościliśmy w oddziałach przedszkolnych przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich. Panie ubrane w piękne stroje regionalne opowiadały przedszkolakom  o tradycjach związanych z Wielkanocą. Wspólnie omówiliśmy wygląd koszyczka wielkanocnego oraz tradycję lania wodą w śmigus - dyngus .           
Panie wspólnie z dziećmi wykonały piękne wiązanki oraz kartki wielkanocne, były wspólne zabawy i tańce. 
Na zakończenie wspólnie śpiewaliśmy regionalne piosenki – „Kogucik”, „Karolinka”. Nie zabrakło również składania wielkanocnych życzeń i wręczenia podziękowań naszym przemiłym gościom.

EU

Przedstawienie teatralne

pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”
z udziałem dzieci biorących udział w projekcie „Nasze małe przedszkolaki”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2
im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim

W dniu 07 marca 2017 r. w oddziałach przedszkolnych przy ul. Lutomierskiej 4 w Konstantynowie Łódzkim odbyło się przedstawienie teatralne pt. ,,Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków''. Aktorzy poprzez utrzymanie interaktywnego charakteru spektaklu, umożliwiającego udział dzieci w widowisku, wyzwolili w nich wielkie emocje. Baśń przede wszystkim wskazała dzieciom, że warto pomagać innym. Przestrzegła jednocześnie przed łatwowiernością w stosunku do obcych.

Po zakończeniu występu dzieci nagrodziły aktorów brawami. Po powrocie do sali dzieci dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami. Poza doskonałą zabawą, bajka uświadomiła młodym widzom morał o tym, że warto pomagać innym.

EU

Szkolenie „Indywidualizacja nauczania”
realizowanego w ramach projektu „Nasze małe przedszkolaki”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2
im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim

W dniu 04 kwietnia nauczyciele z oddziałów przedszkolnych zakończyły udział w szkoleniu „Indywidualizacja nauczania” realizowanego w ramach projektu „Nasze małe przedszkolaki”.

W szkoleniu wzięło udział dwóch nauczycieli z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim, w wymiarze 15 godzin lekcyjnych. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy na temat metod indywidualizacji pracy oraz poznanie sposobów na wykorzystanie monitoringu, socjoterapii oraz psychoedukacji w procesie indywidualizacji oraz rozwijania zdolności dzieci.

W programie szkolenia zostały zrealizowane następujące zagadnienia:
 - F
ormy i sposoby indywidualizacji nauczania
 - Specyfika specjalnych potrzeb uczniów na I i II etapie edukacyjnym.

Uczestnicy szkolenia poszerzyli zakres wiedzy na temat indywidualizacji nauczania, poznały sposoby indywidualizacji procesu kształcenia i nabyły umiejętności wdrażania go na wielu płaszczyznach.

EU

Z wizytą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim
dzieci biorące udział w projekcie „Nasze małe przedszkolaki”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2
im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim

W dniu 05 kwietnia 2017 r. dzieci 3-4 letnie z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim, odwiedziły Miejską Bibliotekę Publiczną dla Dzieci i Młodzieży w Konstantynowie Łódzkim. Z zainteresowaniem uczestniczyły w przestawieniu teatralnym o śmiesznym potworze, który spotkał po drodze wielu miłych gości. Dzieci w drugiej części spotkania mogły pobawić się kukiełkami i odegrać wybraną rolę. Mnóstwo radości wywołała zabawa z chustą animacyjną, instrumentami muzycznymi i piłeczkami. Oczywiście podczas spotkania nie zabrakło książek, głośnego czytania oraz zagadek. Na zakończenie spotkania dzieci zapoznały się z książeczkami dostępnymi w bibliotece, miały możliwość wyboru ulubionej książeczki i odebrania jej wspólnie z rodzicami przy kolejnej wizycie w bibliotece.

EU

„Mój dzień w oddziałach przedszkolnych”
dzieci biorących udział w projekcie „Nasze małe przedszkolaki”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2
im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim

Plan dnia w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim jest dopasowany do naturalnego rytmu życia dziecka. Rozpoczynamy zawsze powitaniem oraz dziecięca gimnastyką. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wymagające większej koncentracji i świeżości umysłu odbywają się w godzinach przedpołudniowych. Jeśli tylko pogoda pozwala, dzieci wychodzą na plac zabaw lub spacer. Po południu kontynuowane są zajęcia edukacyjne, dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych i specjalistycznych.

Sale zajęć dla dzieci są wszechstronne, funkcjonalne, przytulnie i bezpiecznie urządzone, wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt do zabaw. Oddziały przedszkolne maja do dyspozycji salę gimnastyczną wyposażoną w przybory, zestawy i urządzenia do zabaw i ćwiczeń. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00. do 17.00.

Dzieci biorą udział w są zajęciach dodatkowych: ogólnodostępnych sportowych ogólnorozwojowych, specjalistycznych: terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, zajęciach terapeutycznych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęciach kształtujących kompetencje emocjonalno – społeczne oraz korygujących wady postawy. W oddziałach przedszkolnych dzieci i rodzice maja zapewnioną opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

EU

Wycieczka do sali zabaw „Agatka” w Łodzi
z udziałem dzieci biorących udział w projekcie „Nasze małe przedszkolaki”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2
im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim

W piątek 03 marca 2017 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych przy ul. Lutomierskiej 4 w Konstantynowie Łódzkim radośnie spędziły czas w sali zabaw „Agatka ” w Łodzi.

W przeddzień wycieczki dzieci zostały zapoznane z zasadami zachowania się podczas pobytu w sali zabaw i przestrzegania ich, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. Celem wycieczki było rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności oraz orientacji przestrzennej.

Sala zabaw do wymarzone miejsce dla przedszkolaków, w którym mogli aktywnie, atrakcyjnie i kreatywnie spędzić czas. Dwie godziny szalonej zabawy w tunelach, na zjeżdżalniach, w basenie z kolorowymi piłkami minęły bardzo szybko. Była to doskonała okazja do integracji dwóch grup przedszkolnych oraz spożytkowania niezmierzonych pokładów energii.

Lekko zmęczone, pełne wrażeń, ale bardzo zadowolone dzieci z uśmiechem na twarzy wróciły do naszego przedszkola. Wycieczka była bardzo, bardzo udana.