Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Konstantynowie Łódzkim jest szkołą z 17-letnią tradycją, szkołą, której wizytówką są doskonale przygotowani do dalszej nauki absolwenci, bardzo dobra baza dydaktyczna i poczynione inwestycje oraz atmosfera stworzona przez pracowników, uczniów i ich rodziców.

W naszej historii możemy poszczycić się 22 Laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, 46 Finalistami tychże konkursów, zdobywcami wyróżnień w „Kangurze Matematycznym” i Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko”, Finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów oraz Laureatami ogólnopolskich konkursów literackich, religijnych, biologicznych i ekologicznych. Corocznie nasi uczniowie w ilości 30 osób otrzymują nagrody i wyróżnienia w prestiżowych konkursach fotograficznych i plastycznych na szczeblu nie tylko wojewódzkim, ale i krajowym oraz międzynarodowym. To tego grona dołączają Laureaci konkursów artystycznych: recytatorskich i teatralnych. Nasza młodzież może rozwijać się także na niwie sportowej, zdobywając zaszczytne miejsca w Gimnazjadzie, Mistrzostwach Wojewódzkich w Piłce Ręcznej i Siatkowej Dziewcząt, w pływaniu i konkursach organizowanych przez WOPR.

Wszystko to jest zasługą aktywnej kadry nauczycielskiej, ludzi z pasją i werwą, którzy potrafią aktywizować młodzież gimnazjalną, stawiają wymagania, ale także towarzyszą w ich realizowaniu. Poza licznymi kołami zainteresowań mamy również w ofercie zajęcia wyrównawcze pomagające uczniom w równym starcie do szkół średnich. Dzięki temu od lat mamy bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych i dodatnie EWD.

Jesteśmy placówką o wysokim poziomie nauczania, ale przede wszystkim szkołą przyjazną uczniom i rodzicom. Wspólnie z Radą Rodziców podejmujemy liczne inicjatywy na rzecz młodzieży, propagując wiedzę, aktywność fizyczną i zasady współdziałania. Nasi wychowankowie uczą się tu nie tylko przedmiotów, ale też pomagania innym, pokonywania trudności i podejmowania ważnych decyzji. Wizyty byłych uczniów, spotkania absolwentów owocujące imprezami takimi jak „Koncert Talentów” są najlepszą oceną naszej działalności. Od lat współpracujemy z lotnikami amerykańskimi z bazy w Łasku i umożliwiamy kształcenie języka angielskiego w ciekawy sposób, choćby poprzez warsztaty, Dzień Języków Obcych. Jesteśmy już marką rozpoznawaną w mieście, ale także w powiecie i województwie, z czego jesteśmy bardzo dumni.