W tym roku szkolnym wszyscy uczniowie klas pierwszych omówili na lekcjach języka polskiego "Zemstę" Aleksandra Fredry. Przypominamy, że jest to lektura obowiązkowa, z treści której gimnazjaliści będą egzamninowani w klasie trzeciej.

Cieszymy się bardzo, że uczniowie przystąpili do realizacji projektu edukacyjnego Wystawienie fragmentów "Zemsty". Młodzież miała za zadanie: dokonać wyboru scen, obsadzić role, nuczyć się na pamięć tekstu komedii, przygotować kostiumy, rekwizyty i zbudować scenografię. Zadanie wyszło celująco. Na wyróżnienie zasługują klasy IB, IA,, IE, ID i IC, próbę podjęła także klasa IF. Natomiast Martynie Kozłowskiej, Pawłowi Tyrale, Sebastianowi Kalecie życzymy dalszych sukcesów w wystąpieniach artstycznych.

Małgorzata Funkowicz-Krata, Mirosława Marszałek i Joanna Szczesio-Gawrońska