Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna nie znajdująca sie w Biuletynie Informacji Publicznej Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim, może być udostepniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198).

Tryb wystąpienia

Osoby zainteresowanie uzyskaniem informacji publicznej proszone są o wypełnienie wniosku znajdującego sie poniżej.

Wypełniony wniosek należy  przesłać listownie na adres:

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Łódzka 5/7

95-050 Konstantynów Łódzki

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pdf 57.98 KB Andrzej Różycki
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23, styczeń 2017 18:36 Andrzej Różycki