Gimnazjum rr 1 z Oddziałąmi Dwujęzycznymi w Konstantynowie Łódzkim jest jednostką  organizacyjną  Gminy  Konstantynów  Łódzki  prowadzoną  w  formie jednostki budżetowej. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Aktem prawa wewnętrznego regulującego wszystkie obszary działania szkoły jest Statut szkoły.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Statut szkoły pdf 252.33 KB Andrzej Różycki
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23, styczeń 2017 12:52 Andrzej Różycki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23, styczeń 2017 15:42 Andrzej Różycki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23, styczeń 2017 17:39 Andrzej Różycki