Prosimy o pobranie, prawidłowe wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły...

 

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w rejonie szkoły.

 

Wniosek dziecka nie zamieszkałego w rejonie szkoły.